Není uložen žádný článek!!

"; else { for ($c=0; $c

".$clanek[nadpis]."

".$clanek[popis]."

Rubrika: ".$rubrika1[jmeno]."
Autor: ".$autor1[jmeno]." ".$autor1[prijmeni]." - ".Date(j.".".n.".".Y, $clanek[zverejneni_clanku])."
"; if($clanek[komentar] == "yes") { @$pocetforum = Pg_Exec($spojeni, "SELECT * FROM ".$forum." WHERE id_clanku='".$clanek[id_clanku]."';"); if (@!$pocetforum): $err_sql .= "Chyba při počítání záznamů fóra.\n"; exit; endif; @$vysledekforum=Pg_NumRows($pocetforum); if($vysledekforum==0) $seznam_clanku .= " "; elseif($vysledekforum==1) $seznam_clanku .= "1 komentář"; elseif(($vysledekforum>1)&&($vysledekforum<5)) $seznam_clanku .= "".$vysledekforum." komentáře"; elseif($vysledekforum>=5) $seznam_clanku .= "".$vysledekforum." komentářů"; else $seznam_clanku .= " "; } $seznam_clanku .= "
\n"; endfor; } if (($page1=='0')&&($kolikatastranka>'0')) $seznam_clanku .= "
starší články
"; if (($page1>'0')&&($page1<$kolikatastranka)){ $stranka=$page1-1; $stranka1=$page1+1; $seznam_clanku .= "
novější články | starší články
"; } if (($page1>'0')&&($page1==$kolikatastranka)){ $stranka=$page1-1; $seznam_clanku .= "
novější články
"; } @require "include_end.php"; ?>