"; //--- Počítání záznamů v databázi if( isset($rubrika) ) { @$vypisrubrik = Pg_Exec($spojeni, "SELECT * FROM ".$rubriky." WHERE ic_nadrazene='".$rubrika."';"); if (@!$vypisrubrik): echo "Chyba při výpisu rubrik.\n"; exit; endif; $a1 = $b1 = 0; for ($a=0; $a

Není zadané identifikační číslo diskusního fóra!!

"; else { @$vypisclanek = Pg_Exec($spojeni, "SELECT * FROM ".$clanek." WHERE id_clanku='".$ic_clanku."' AND zverejneni_clanku <= '".$zverejneni_clanku."' AND zverejneni_clanku != '0';"); if (@!$vypisclanek): echo "Chyba při výpisu článku.\n"; exit; endif; @$kontrolavypisu=Pg_NumRows($vypisclanek); for ($c=0; $c

DISKUSE: ".$clanek[nadpis]."

"; // --- začátek výpisu příspěvků fóra function Mezeryforum ($pocet){ for ($i=0; $i<$pocet; $i++) echo " "; } function Vypisforum($cislo,$uroven,$cara) { global $predmet, $id, $ic_nadrazene, $num, $autor, $email, $www, $datum_prispevku, $prispevek, $text, $ic_clanku, $cara, $seznam_clanku; if ($uroven > 60) { echo "Chyba rekurze - příliš mnoho volání!
"; exit; } for ($i=0; $i<$num; $i++) { if ($ic_nadrazene[$i]==$cislo) { if ($i > 0) $seznam_clanku .= "
\n"; else $seznam_clanku .= "
\n"; $seznam_clanku .= "
\n"; $seznam_clanku .= "
Předmět: ".$predmet[$i]."
\n"; if ($email[$i]==""){ $zobrazemail = ""; $zobrazemail1 = ""; } else { $zobrazemail = ""; $zobrazemail1 = "";} $seznam_clanku .= "
Autor: ".$zobrazemail.$autor[$i].$zobrazemail1."
Datum: ".Date("d. m. Y, H:i:s", $datum_prispevku[$i])."
\n"; if ($www[$i]=="") { $zobrazwww = ""; $zobrazwww1 = "";} else { $zobrazwww = ""; $zobrazwww1 = ""; $seznam_clanku .= "
Adresa WWW: ".$zobrazwww.$www[$i].$zobrazwww1."
\n"; } $seznam_clanku .= "
\n"; $seznam_clanku .= "
".$prispevek[$i]."
\n\n"; Vypisforum($id[$i],$uroven+1,$cara+1); } } } function Vypisforumaktual($cislo) { global $predmet, $id, $ic_nadrazene, $num, $autor, $email, $www, $datum_prispevku, $prispevek, $text, $ic_clanku, $seznam_clanku; if ($uroven > 60) { echo "Chyba rekurze - příliš mnoho volání!
"; exit; } for ($i=0; $i<$num; $i++) { if ($id[$i]==$cislo) { $seznam_clanku .= "
Předmět: ".$predmet[$i]."
\n"; if ($email[$i]==""){ $zobrazemail = ""; $zobrazemail1 = ""; } else { $zobrazemail = ""; $zobrazemail1 = ""; } $seznam_clanku .= "
Autor: ".$zobrazemail.$autor[$i].$zobrazemail1."
Datum: ".Date("d. m. Y, H:i:s", $datum_prispevku[$i])."
"; if ($www[$i]=="") { $zobrazwww=""; $zobrazwww1=""; } else { $zobrazwww=""; $zobrazwww1=""; $seznam_clanku .= "
Adresa WWW: ".$zobrazwww.$www[$i].$zobrazwww1."
\n"; } $seznam_clanku .= "
".$prispevek[$i]."
"; } } } @$result = pg_Exec($spojeni,"SELECT * FROM ".$forum." WHERE id_clanku='".$ic_clanku."' ORDER BY id_nadrazene, datum; "); @$num = pg_NumRows($result); for ($i=0; $i<$num; $i++) { $pole = @pg_fetch_array($result,$i); $predmet[$i]= $pole["predmet"]; $id[$i]= $pole[id_forum]; $ic_nadrazene[$i]= $pole["id_nadrazene"]; $autor[$i]= $pole["autor"]; $datum_prispevku[$i]= $pole["datum"]; $email[$i]= $pole["email"]; $www[$i]= $pole["www"]; $prispevek[$i]= $pole["text"]; } pg_freeresult($result); Vypisforumaktual($id_forum); Vypisforum($id_forum,$urovenzobraz,1); $forum = $clanek[komentar]; if ($forum=='yes') { $nadpis = $clanek[nadpis]; @require "forum.php"; } } } $seznam_clanku .= "
"; @require "include_end.php"; ?>