\n"; if (isset ($id_fotoreportaze)) { // --- fororeportaz @$vyber_fotoreportaz = Pg_Exec($spojeni, "SELECT * FROM ".$fotoreportaz." WHERE id_fotoreportaz=".$id_fotoreportaze." AND povoleni_vypisu=1;"); if (!$vyber_fotoreportaz): $err_sql .= "Chyba při prohledávání tabulky fotoreportáže!!"; exit; endif; @$pocetzaznamu=Pg_NumRows($vyber_fotoreportaz); if ($pocetzaznamu=='0') $seznam_clanku .= "V databázi není uložená žádná fotoreportáž!!!"; else { for ($i=0; $i<$pocetzaznamu; $i++): $vyber_fotoreportaz_vypis = Pg_Fetch_Array($vyber_fotoreportaz, $i); $nazev_fotoreportaze = $vyber_fotoreportaz_vypis[nazev]; $rok_fotoreportaze = $vyber_fotoreportaz_vypis[rok]; $vypis_fotoreportaze = $vyber_fotoreportaz_vypis[vypis]; $datum_fotoreportaze = Date(j.".".m.".".Y, $vyber_fotoreportaz_vypis[datum]); $prvni = explode (".", $datum_fotoreportaze); // rozdeleni podle : reset($prvni); while (list($key,$val) = each($prvni)) { $sdxslova[] = soundex($val); $prvni[$key] = ($val); }; $mesic = $prvni[1]; $den = $prvni[0]; $rok_fotoreportaze = $prvni[2]; endfor; // --- fotky // vybrat vse, page, zobrazeni, fotka // --- vypis strankovani if (!isset($page)) { $page = 0; $page1 = $page; } if (isset($page)) { if ($page >= 0) $page1 = (($page * $vypis_fotoreportaze)); else { $page1 = 0; $page = 0; } } if (isset($pageinput)) { $page = $pageinput-1; if ($page >= 0) $page1 = (($page * $vypis_fotoreportaze)); else { $page1 = 0; $page = 0; } } if(!empty($ic_clanku)) $back_url = "&ic_clanku=".$ic_clanku; $seznam_clanku .= "
"; $seznam_clanku .= $zpetnaclanek; $seznam_clanku .= "
Zobrazení fotoalba: náhledy | prezentace
"; $seznam_clanku .= vypis_stranek ($vypis_fotoreportaze, $id_fotoreportaze, $page, $fotka, $spojeni, $back_url); $seznam_clanku .= "
Fotoreportáž: ".$nazev_fotoreportaze."
Datum fotoreportáže: ".$datum_fotoreportaze."
"; if ($vypis_fotoreportaze == 0) @$kontrola_fotka = Pg_Exec($spojeni, "SELECT * FROM ".$fotka." WHERE id_fotoreportaz = '".$id_fotoreportaze."' AND nazev IS NOT NULL AND autor IS NOT NULL AND autor != 0 ORDER BY fotka;"); else @$kontrola_fotka = Pg_Exec($spojeni, "SELECT * FROM ".$fotka." WHERE id_fotoreportaz = '".$id_fotoreportaze."' AND nazev IS NOT NULL AND autor IS NOT NULL AND autor != 0 ORDER BY fotka LIMIT ".$vypis_fotoreportaze." OFFSET ".$page1.";"); if (!$kontrola_fotka): $err_sql .= "Chyba při kontrole dat4.\n"; exit; endif; @$pocetzaznamu=Pg_NumRows($kontrola_fotka); // --- vraci z function vypis_stranek $seznam_clanku .= "\n\n\n"; if ($pocetzaznamu=='0') $seznam_clanku .= "
Na této stránce nelze zobrazit žádnou fotku.
\n"; else { for ($a=0; $a\"".$f_nazev."\""; $seznam_clanku .= "\n"; if (Is_int($podil1)) $seznam_clanku .= "\n"; endfor; } $seznam_clanku .= "
\n\n"; $seznam_clanku .= "
"; $seznam_clanku .= vypis_stranek ($vypis_fotoreportaze, $id_fotoreportaze, $page, $fotka, $spojeni, $back_url); $seznam_clanku .= "
"; } } else { // --- kdyz chybi id_fotoalba vypisuji se roky , kdyz je id_roku, tak fotoalba tohoto roku $vyber_fotoreportaz = Pg_Exec($spojeni, "SELECT DISTINCT rok FROM ".$fotoreportaz." WHERE povoleni_vypisu=1 ORDER BY rok DESC;"); if (!$vyber_fotoreportaz): $err_sql .= "Chyba při prohledávání tabulky fotoreportáže rok!!"; exit; endif; @$pocetzaznamu=Pg_NumRows($vyber_fotoreportaz); if ($pocetzaznamu == 0) $seznam_clanku .= "V databázi není uložená žádná fotoreportáž."; else { $seznam_clanku .= "
Fotoreportáž:
"; for ($i=0; $i<$pocetzaznamu; $i++): $vyber_fotoreportaz_vypis = Pg_Fetch_Array($vyber_fotoreportaz, $i); $rok_fotoreportaze = $vyber_fotoreportaz_vypis[rok]; $seznam_clanku .= ""; } } endfor; $seznam_clanku .= "\n
"; } } $seznam_clanku .= " \n\n"; @require "include_end.php"; ?>