Jste na starém webu, nejnovější informace najdete na novém webu.

Počet návštěv

5749792 návštěv

Orlicko - rozpočet 2014

Rozpočet sdružení obcí Orlicko

Autor: starosta obce - 10.2.2014

Dražební vyhláška

Usnesení o nařízení dražebního jednání - pozemek ve zjednodušené evidenci č. 1558/3 v k.ú. Nekoř

Autor: - red- - 23.1.2014

Veřejné vyhlášky záměry pronájmu 1-2014 a 2-2014

Veřejné vyhlášky záměry pronájmu 1-2014 a 2-2014

Autor: starosta obce - 15.1.2014

Návrh rozpočtu na rok 2014

Usnesení 3b/ XII-2013: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje návrh rozpočtu obce Nekoř na rok 2014

jednání ZO Nekoř dne 9.12.2013

Autor: starosta obce - 10.12.2013

Veřejná vyhl. - vydání ÚP Nekoř

vydání Územního plánu Nekoř

Autor: starosta obce - 16.10.2013

Územní plán Nekoř I.

Návrh ÚP Nekoř k veřejnému projednání

Autor: starosta obce - 7.8.2013

Územní plán Nekoř II.

další dokumenty ÚP Nekoř

Autor: starosta obce - 7.8.2013

Uzemní plán Nekoř III

další dokumenty ÚP Nekoř

Autor: starosta obce - 7.8.2013

Veřejná vyhláška zahájení řízení o Územním plánu Nekoř

Veřejné projednání se bude konat dne 10.9.2013 od 17 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Nekoř

Autor: starosta obce - 7.8.2013

Závěrečný účet roku 2012

Závěrečný účet roku 2012 a zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2012

Autor: starosta obce - 24.5.2013
Kostel sv. Mikuláše Fara Husitský kostel Pohled z věže kostela
OBECNÍ ÚŘAD NEKOŘ, Nekoř 330, 561 63 Nekoř