Jste na starém webu, nejnovější informace najdete na novém webu.

Počet návštěv

5727938 návštěv

Z historie obce - vznik republiky

Jak v naší obci probíhalo vyhlášení vzniku republiky před 90 lety

Rubrika: HISTORIE OBCE
Autor: Jiří Pomikálek - 13.11.2008

Osudové osmičky

Jak se v historii obce Nekoř projevovaly letopočty s osudovými osmičkami na konci?

Přečtětě si, co o tom říká obecní kronika.

Rubrika: HISTORIE OBCE
Autor: Jiří Pomikálek - 24.7.2008

Pamětní deska legionáři Brožkovi

25. července letošního roku uplynulo 70 let od slavnostního odhalení pamětní desky nekořskému legionáři Josefu Brožkovi na budově nekořské školy.

Rubrika: HISTORIE OBCE
Autor: Jiří Pomikálek - 30.7.2007

Hubálkův kříž - 115 let od jeho postavení

Pískovcový kříž, na kterém již chybí Kristovo tělo, stojí uprostřed polí východním směrem za kostelem, severovýchodně od zemědělského podniku Klas Nekoř a.s..

Rubrika: HISTORIE OBCE
Autor: Jiří Pomikálek - 30.7.2007

Stalo se před - zima 2006

Zajímavé historické události, které lze nalézt v obecní kronice aneb stalo se před....

Rubrika: HISTORIE OBCE
Autor: Jiří Pomikálek - 23.3.2006

Tragický konec II. světové války v Nekoři

Zajímavosti z konce II světové války v naší obci z vyprávění pamětníků a obecní kroniky.

Tragická událost konce války.

 

Rubrika: HISTORIE OBCE
Autor: Jiří Pomikálek - 1.6.2005

Původ jména obce

Původ místních jmen se dá někdy těžko vyložit. Jména osad a obcí jsou často odvozena z osobních jmen zakladatelů. Jméno Nekoř je patrně přivlastňovací tvar osobního jména Nekor, jako je Chotěboř. Nekor - dvor - Nekorův.

Rubrika: HISTORIE OBCE
Autor: - red- - 1.10.2003

Historie obce

Historicky poprvé se Nekoř připomíná v popise diecese Pražské podle diakonátův a děkanátův jejich, jak pod Arcibiskupem Arnoštem z Pardubic mezi r. 1344 - 1350 sepsán byl. V soupise jsou uvedeny tehdejší ?plebanie? (farnost). Nekoř je v seznamu uvedena.

Rubrika: HISTORIE OBCE
Autor: - red- - 1.10.2003

Údolní nádrž Pastvinská přehrada

Na území katastru obce leží hráz údolní nádrže Patvinská přehrada

Rubrika: HISTORIE OBCE
Autor: - red- - 1.10.2003
Kostel sv. Mikuláše Fara Husitský kostel Pohled z věže kostela
OBECNÍ ÚŘAD NEKOŘ, Nekoř 330, 561 63 Nekoř