Jste na starém webu, nejnovější informace najdete na novém webu.

Počet návštěv

5737559 návštěv

Stalo se před - zima 2006

Zajímavé historické události, které lze nalézt v obecní kronice aneb stalo se před....
160 lety... 1846 byla zima mírná, řeka nebyla zamrzlá, ale množství sněhu vyvolalo 23. ledna povodeň, která poškodila dřevěný nekořský most
100 lety... byla k 1.1.1906 v Nekoři založena za podpory okresního hejtmana košíkářská škola navazující na nekořskou tradici košíkářství. Protože však měla jen status kurzu a nemohla vydávat osvědčení, které by nahradilo učební list, v roce 1911 zanikla.
60 lety... v roce 1946 napadlo v lednu velké množství sněhu, který při náhlém tání s deštěm vyvolal 8. a 9. února velikou povodeň. Přítok do Pastvinské přehrady činil okolo 208m3, po jejím naplnění začala voda přetékat přes všechny přepady, povodeň nadělala značné škody v Líšnici a Žamberku, v Nekoři byly poškozeny hlavně břehy a cesty. Dle vyprávění pamětníků tuto povodeň překonala jen velká voda v březnu 2000.
40 lety ... 1966 ve druhé polovině února panovalo jarní počasí s teplotami až 19 0C
30 lety ... od 1.1. 1976 sloučeno JZD Nekoř s JZD Jamné nad Orlicí
25 lety... 7. února 1981 se pod tíhou sněhu propadla střecha o čp. 127 - Foglovo Kovárna
... 5. března 1981 přišlo velké oteplení, velké spousty sněhu napadlé toho roku tály, rozvodnily se řeky, největší stavy dosáhly 11. a 12. března, odtok přehrady činil 100 m3 sekundu, rozlily se i potoky bořitavský a hornonekořský
20 lety... 1986 výstavba trafostanice na sídlišti nad KD a dokončení komunikace na sídlišti započaté v předchozím roce
15 lety... 3.3. 1991 při sčítání obyvatel bylo v obci 163 osobních automobilů
10 lety... 1996 oprava KD, pořízen nový barový pult
Rubrika: HISTORIE OBCE
Datum vydání článku: 23.3.2006
Kostel sv. Mikuláše Fara Husitský kostel Pohled z věže kostela
OBECNÍ ÚŘAD NEKOŘ, Nekoř 330, 561 63 Nekoř