Jste na starém webu, nejnovější informace najdete na novém webu.

Počet návštěv

5680239 návštěv

Původ jména obce

Původ místních jmen se dá někdy těžko vyložit. Jména osad a obcí jsou často odvozena z osobních jmen zakladatelů. Jméno Nekoř je patrně přivlastňovací tvar osobního jména Nekor, jako je Chotěboř. Nekor - dvor - Nekorův.

PŮVOD JMÉNA OBCE

Původ místních jmen se dá někdy těžko vyložit. Jména osad a obcí jsou často odvozena z osobních jmen zakladatelů. Jméno Nekoř je patrně přivlastňovací tvar osobního jména Nekor, jako je Chotěboř. Nekor - dvor - Nekorův.
Kromě tohoto výkladu odborníkova je i řada výkladů jiných, laických. Pan Fr. Egercho - úředník technické kontroly v. v. z Ústí nad Orlicí - původ jména Nekoř vysvětluje místopisně z příbuzných slov v ruštině kokora = zrubaná kleč, kořeniště, v chorvatčině kok = pařez. U Nekoře předsunuté Ne - neznamená nic záporného. "Neg" slula za pradávna místa ochranná (útulek). Znamenalo by podle toho "Negkoř" hrad, hradiště, tvrz, útulek postavený na kořeništi pro ochranu lidu, snad na nějaké zemské stezce, nebo rodové hranice. Průběhem doby ohladilo se jméno Negkoř na nynější Nekoř.

Připojené dokumenty:Připojený dokument s popisem "toulava bota" nebyl nalezen!!
Připojený dokument s popisem "Zpravodaj pout 2009" nebyl nalezen!!
Autor: - red-  -Více-
Rubrika: HISTORIE OBCE
Datum vydání článku: 1.10.2003
Kostel sv. Mikuláše Fara Husitský kostel Pohled z věže kostela
OBECNÍ ÚŘAD NEKOŘ, Nekoř 330, 561 63 Nekoř