Jste na starém webu, nejnovější informace najdete na novém webu.

Počet návštěv

5749779 návštěv

Schválená usnesení jednání ZO Nekoř XI-2010

Schválená usnesení Zastupitelstva obce Nekoř č. XI/2010, konaného dne 17. listopadu 2010, od 17:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Nekoř

Usnesení 1/XI: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje program jednání 17.11.2010
Usnesení 2/XI: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje program Jednací řád Zastupitelstva obce Nekoř
Usnesení 3/XI: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje zápis z ustavujícího zasedání ze dne 9.11.2010.
Usnesení 4.1/XI: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje prozatímním správcem Centra volnočasových aktivit Nekoř předsedu TJ Sokol Nekoř Josefa Krejsu.
Usnesení 4.2/XI: ZO Nekoř žádá do p TJ Sokol Nekoř o vytvoření provozního řádu - T: do příštího jednání ZO Nekoř
Usnesení 4.3/XI: Zastupitelstvo obce Nekoř pověřuje starostu oslovením pana Domese k vykonávání správce areálu CVAN.
Usnesení 5.1/XI: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje ponechat zimní údržbu dle pravidel stejných jako v předchozím roce, údržbu chodníků na Vejrov a na mostě zajistí obec
Usnesení 5.2/XI: Zastupitelstvo obce Nekoř pověřuje starostu, B. Bezstarosti a J. Lehkého projetím obecních cest, stanovením kritických míst a obhlídkou překážejících větní - T: do konce měsíce listopadu
Usnesení 5.3/XI: Zastupitelstvo obce Nekoř pověřuje starostu a místostarostku jednáním na SÚS - T: do příštího jednání ZO Nekoř
Usnesení 6.1/XI: Zastupitelstvo obce Nekoř volí členem finančního výboru paní Růženu Duškovou
Usnesení 6.2/XI: Zastupitelstvo obce Nekoř volí členem finančního výboru paní Marcelu Kolářovou
Usnesení 6.3/XI: Zastupitelstvo obce Nekoř volí členem kontrolního výboru Mgr. Miloše Krejsu
Usnesení 6.4/XI: Zastupitelstvo obce Nekoř volí členem kontrolního výboru Bc. Miladu Faltusovou
Usnesení 6.5/XI: Zastupitelstvo obce Nekoř zřizuje stavební a územně plánovací komisi
Usnesení 6.6/XI: Zastupitelstvo obce Nekoř volí předsedkyni stavební a územně plánovací komise Ing. Janu Kubíčkovou Berkovou
Usnesení 6.7/XI: Zastupitelstvo obce Nekoř pověřuje místostarostku Ing. Janu Kubíčkovou Berkovou vypracováním návrhů činnosti a pravomocí stavební a územně plánovací komise
Usnesení 7/XI: Zastupitelstvo obce Nekoř souhlasí s umístěním fotovoltaických panelů na čp. 247.
Usnesení 8/XI: Zastupitelstvo obce Nekoř souhlasí s vybudováním kabelového rozvodu přes p.p.č. 3520 za výše uvedených podmínek
Usnesení 9/XI: Zastupitelstvo obce Nekoř bere na vědomí informaci o zahájeném řízení ohledně kácení poškozených stromů na březích VD Pastviny.
Usnesení 10/XI: Zastupitelstvo obce Nekoř bere na vědomí informaci o veřejné vyhlášce k zřízení 2. ochranného pásma - zóny 3 vodního zdroje, pověřuje starostu k dalším jednáním ve spolupráci s Klas Nekoř,a.s, se zpracovatelem návrhu OHGS.
Usnesení 11/XI: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje ponechání odměn neuvolněným zastupitelům ve stávající výši.
Usnesení 12/XI: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje vyplacení zákonného odstupného odstupujícímu starostovi jednorázově.
Usnesení 13/XI: Zastupitelstvo obce Nekoř pověřuje starostu svoláním schůzky zúčastněných k dořešení situace kolem majetkových vztahů u přístupové cesty k čp. 192.
Usnesení 14/XI: Zastupitelstvo obce Nekoř pověřuje starostu předložením bližších informací o činnosti a pravomocích školské rady - T: do příštího jednání ZO Nekoř
Usnesení 15/XI: Zastupitelstvo obce Nekoř pověřuje stavební komisi posouzením stavu střechy hasičárny v Údolí

Starosta: Ing. Jiří Pomikálek

Autor: starosta obce  -Více-
Datum vydání článku: 28.11.2010
Kostel sv. Mikuláše Fara Husitský kostel Pohled z věže kostela
OBECNÍ ÚŘAD NEKOŘ, Nekoř 330, 561 63 Nekoř