Jste na starém webu, nejnovější informace najdete na novém webu.

Počet návštěv

5749777 návštěv

Zápis a schválená usnesení z ustavujícího jednání ZO Nekoř 9.11.2010

Schválená usnesení ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nekoř,
konaného dne 9. listopadu 2010, od 18:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Nekoř

Usnesení 1/X: OZ schvaluje zapisovatelem Pana Bohuslava Bezstarosti a ověřovateli zápisu paní Bc. Miladu Faltusovou a pana Jaroslava Lehkého.
Usnesení 2/X:
Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
1. Určení ověřovatelů zápisu (§95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatelů
2. Schválení programu
3. Volba starosty a místostarosty
a) určení počtu místostarostů
b)určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty,
d) volba starosty
e) volba místostarosty
4. zřízení finančního a kontrolního výboru
a)určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b)volba předsedy finančního výboru
c)volba předsedy kontrolního výboru
5. Diskuse
Usnesení 3/X: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje zvolení jednoho místostarosty.
Usnesení 4/X: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje způsob volby starosty a místostarosty veřejným hlasováním.
Usnesení 5/X:
Zastupitelstvo obce Nekoř volí starostou Ing. Jiřího Pomikálka
Návrh usnesení 6/X:
Zastupitelstvo obce Nekoř volí místostarostou Ing. Janu Kubíčkovou Berkovou.
Usnesení 7/X: Zastupitelstvo obce Nekoř zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.
Usnesení 8/X: Zastupitelstvo obce Nekoř volí předsedou finančního výboru pana Bohuslava Bezstarosti.
Usnesení 9/X: Zastupitelstvo obce Nekoř volí předsedou kontrolního výboru pana Jaroslava Lehkého
Usnesení 10/X:
Zastupitelstvo obce Nekoř v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje,že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
Usnesení 11/X:
Zastupitelstvo obce Nekoř v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje,že pro výkon funkce místostarosty obce bude člen zastupitelstva vykonávat dlouhodobě neuvolněn.


Starosta: Ing. Jiří Pomikálek


Místostarostka: Ing Jana Kubíčková Berková

Autor: starosta obce  -Více-
Datum vydání článku: 20.11.2010
Kostel sv. Mikuláše Fara Husitský kostel Pohled z věže kostela
OBECNÍ ÚŘAD NEKOŘ, Nekoř 330, 561 63 Nekoř