Jste na starém webu, nejnovější informace najdete na novém webu.

Počet návštěv

5749815 návštěv

Pozvánka na jednání ZO Nekoř 13.12.2010

Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce Nekoř
Doba konání: pondělí 13. prosince 2010 od 17,00 hodin
Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu Nekoř, Nekoř 330

Navržený program jednání:
1. Kontrola zápisu z minulého jednání
2. Centrum volnočasových aktivit Nekoř – provoz areálu
3. Stavební a územně plánovací komise
4. Pozemkové záležitosti – cesta k čp. 192
5. Stanovení ochranného pásma vodního zdroje v k.ú. Nekoř
6. Návrh rozpočtu obce na rok 2011
7. Školné Letohrad
8. Různé

V Nekoři dne 3. 12. 2010

Ing. Jiří Pomikálek, starosta obce

Připojený dokument:ikonapozvanka XII-2010 - 375,70 KB
Autor: starosta obce  -Více-
Datum vydání článku: 3.12.2010
Kostel sv. Mikuláše Fara Husitský kostel Pohled z věže kostela
OBECNÍ ÚŘAD NEKOŘ, Nekoř 330, 561 63 Nekoř