Jste na starém webu, nejnovější informace najdete na novém webu.

Počet návštěv

5719792 návštěv

Tragický konec II. světové války v Nekoři

Zajímavosti z konce II světové války v naší obci z vyprávění pamětníků a obecní kroniky.

Tragická událost konce války.

 

Letos si  v celé Evropě připomínáme 60 let od  ukončení II. světové války.  Jak se tato  výrazná událost  celosvětových dějin projevila v naší obci?
   Během druhé světové války bylo v obci zatčeno několik místních občanů.  Elektrikář  pracující v nekořském textilním závodě Alois Pešorna byl v roce 1941 pro ilegální činnost zatčen, vezněn v Terezíně, Wansse, Litoměřicích a Gollnově,  zemřel v koncentračním táboře v roce 1943. Ladislav Novák, pekařský dělník, nuceně nasazený na práci v Německu, byl za krádež potravinových lístků popraven v Drážďanech v roce 1942.   V obci byl gestapem zatčen profesor Rudolf  Zippe, který se zde od roku 1941 do roku 1943 ukrýval.  Dále  se   v katastru obce ukrývalo několik  mladých mužů, kteří utekli z nuceného nasazení v Německu, spolu s uprchlými  anglickými a ruskými zajatci se skrývali  v lesích.  Staral se o ně i hajný  Josef Šolc, kterého nakonec  v roce 1944 gestapo také zatklo, věznilo v Pardubicích a Terezíně, odkud se 26. dubna 1945 vrátil. 
   Konec války je  popisován tehdejším  starostou obce Janem Lorencem  v obecní kronice. Spolu s řídícím učitelem Josefem Reslem s  blížícím koncem války připravovali na převrat, byli ve spojení s členem odboje z Kyšperka, od kterého dostávali důležité zprávy a pokyny, o kterých se radili převážně  v rybárně v Nekoři,  kde  se cítili v bezpečí.
  V dubnu 1945 organizovali ve spolupráci s dalšími  nekořskými občany různé sabotážní akce – přestříhávání telegrafních drátů, poškozování  silničních zátarasů.
   Po vypuknutí povstání 5. května  kromě vyvěšení  československých vlajek  starosta obce za pomocí dalších občanů máváním bílým praporkem odklonil vytypovaná  osamělá auta s německými vojáky na Bredůvce ze státní silnice do obce, kde na ně  před obecním úřadem na  náměstíčku čekali občané a  řídící učitel Josef Resl v uniformě  nadporučíka čsl. armády je informoval o tom, že německá armáda kapitulovala a vyzval je ke složení zbraní.  Perfektní němčinou  připomněl, že v okolních domech jsou ozbrojené skupiny připravené ke střelbě. Německý podporučík nechal svoje čety nastoupit  před auta a dal příkaz ke složení zbraní a výstroje.  Celková kořist 42 pušek, 9 pancéřových pěstí, 9 pistolí a 32 ručních granátů a značné množství střeliva byla  rozdělena mezi místní občany a částečně odeslána  do Žamberka.  Odzbrojení Němci byly v doprovodu  motocyklu   s bílou vlajkou odeslání do Klášterce ke Zbudovu.
   8. května  ve večerních hodinách byla  státní silnice a  okolní pole zaplavena prchajícími německými vojáky i civilisty, zátaras vybudovaný v oboře zatarasilo havarované auto a  v nastalém zmatku se z ucpané silnice snažil každý uprchnout kudy se dalo  (obdobný zátaras byl vybudován i na  silnici na Vejrově).  Starosta Jan Lorenc v obecní kronice líčí, jak se podařilo přemluvit několik  osádek německých vozidel, na kterých jeli vlasovci- rusky mluvící vojáci německé armády - aby nechali vozidla stát a uprchli do lesů, čímž se zmatek ještě zvýšil.
   Neobvyklý ruch na státní silnici vyvrcholil  9. května ráno,  kdy o půl čtvrté přijel po této silnici první ruský tank.  Brzy na to se začala ozývat střelba, podle vzpomínek pamětníků byl těžký německý kulomet  postřelující silnici umístěn  na stráni za mostem  naproti Netušilovu statku, druhý pak u Matyášova statku na vejrově.  Rudá armáda  střelbu opětovala  z děla   a kulometu umístěného U Smrku, při ní byly zasaženy dva  domy na Vejrově.  Matyášův statek  čp. 83, kolem kterého podle  dopisu dochovaného z té doby  vybuchly 4 šrapnely, štít, stodola i chlévy byly zasaženy střepinami, obyvatelům ukrytým ve sklepě se naštěstí nic nestalo. V druhém domě  zasaženém na Vejrově  do střechy byl střepinami  těžce zraněn  jeden z jeho obyvatel, který ležel na půdě.  Pak však střelba utichla a vše již probíhalo poměrně v klidu. Po projetí prvních ruských tanků se silnice rychle uvolnila  a proudily po ní nepřetržitě kolony vojska směrem na Prahu. Místní občané sváděli z okolních lesů  zajaté Němce, kterých kolem poledne bylo téměř 500. Ruský major nechtěl zajatce  převzít, proto byly po    dotazu do Žamberka, Jablonného i Letohradu, kde měli také  množství zajatců,  odesláni směrem na Králíky, ozbrojení nekořští občané  je  doprovodili jen  na Studené.   
   Dne 11. května přijel na Bredůvku  se svým štábem  generál Jeremenko, ubytován byl  v domě Oldřicha Kumpošta, čp. 9.
   Ke konci května 1945, když se vracely pluky ruských vojáků z Prahy, se na louce u továrny utábořil kozácký jezdecký pluk i s vojenskou kapelou.  Byli slavnostně uvítáni zástupci obce c čele se starostou Janem Lorencem a řídícím učitelem Josefem Reslem a množstvím nekořských občanů.  Vojáci koncertovali pro občany před obytným domem čp. 214, tančili kozáčka a jiné ruské tance a zpívali.  Jedním z důstojníků tohoto pluku byl i česky mluvící kapitán, z české vesnice od Charkova, jehož rodina včetně ženy – Češky  ve válce zahynula. Kozácký pluk  těsně před svým odjezdem  koncem května uspořádal vojenskou přehlídku  svých útvarů vojáků na koních  s tasenými šavlemi.
   Bohužel přítomnost ruských vojáků, zvláště z druhosledových jednotek,  měla v obci i stinné stránky. Josef Maleček vzpomíná, jak dle  vyprávění jeho maminky  přišel jeden z vojáků do jejich stavení, zbraní si vynutil vydání prstenů a  hodinek, a jen za pomocí starosty obce, který ihned  vše ohlásil veliteli jednotky, byly tyto věci vráceny.  A 1. června  1945 byl konec války v obci završen tragickou událostí, když opilý ruský důstojník zastřelil  v kuchyni hospodáře Václava Netušila.
   O těchto  smutných věcech se  bohužel ještě do nedávné doby nesmělo zmiňovat ani psát, bohužel i toto  patří k historii konce války  v naší obci.

z pramenů v obecní kronice, knihy V. Faltuse  Historie Obce Nekoř a vyprávění pamětníků sestavil Jiří Pomikálek

 

Rubrika: HISTORIE OBCE
Datum vydání článku: 1.6.2005
Kostel sv. Mikuláše Fara Husitský kostel Pohled z věže kostela
OBECNÍ ÚŘAD NEKOŘ, Nekoř 330, 561 63 Nekoř