Jste na starém webu, nejnovější informace najdete na novém webu.

Počet návštěv

5749766 návštěv

Jednání zastupitelstva obce Nekoř

Pozvání na jednání ZO Nekoř

pondělí 31.1.2011 od 17,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Nekoř

Navržený program jednání:
1. Kontrola zápisu z minulého jednání
2. Návrh rozpočtu obce na rok 2011
3. Pozemkové záležitosti
4. Vyhlášky - rekreační poplatek, užívání veřejného prostranství
5. aktualizace Povodňového plánu obce
6. zateplení KD
7. Různé

Připojený dokument:ikonapozvanka - 258,61 KB
Autor: starosta obce  -Více-
Datum vydání článku: 24.1.2011
Kostel sv. Mikuláše Fara Husitský kostel Pohled z věže kostela
OBECNÍ ÚŘAD NEKOŘ, Nekoř 330, 561 63 Nekoř