Jste na starém webu, nejnovější informace najdete na novém webu.

Počet návštěv

5749837 návštěv

Nekořský zpravodaj březen 2011

První číslo roku 2011 Nekořského zpravodaje

Z obsahu:

· Z jednání zastupitelstva

· Vyhlášky

· Přehled srážek a teplot

· Stavební komise

· Sčítání lidu

· Čp. 164

· Kam vkročila noha…

· Flétničky

· Oddíl stolního tenisu

· Sousedské novinky

· Plesová sezona

· Zajímavosti z cest

· Cestománie

· Tříkrálová sbírka

· MAS Orlicko

· Pozvání a inzerce

· Společenská kronika

více viz příloha

Připojený dokument:ikonazpravodaj brezen 2011 - 1,29 MB
Datum vydání článku: 14.3.2011
Kostel sv. Mikuláše Fara Husitský kostel Pohled z věže kostela
OBECNÍ ÚŘAD NEKOŘ, Nekoř 330, 561 63 Nekoř