Jste na starém webu, nejnovější informace najdete na novém webu.

Počet návštěv

5749861 návštěv

Nekořský zpravodaj červen 2011

Další číslo Nekořského zpravodaje

Z obsahu

* Z jednání zastupitelstva
* Změny ve veřejné dopravě
* Lékařská služba první pomoci
* Čp. 130
* Zapomenutá zákoutí
* Kam vkročila noha…
* Oddíl stolního tenisu
* Nekořský kros
* Loučení s předškoláky
* Zajímavosti z cest
* Cestománie
* Pozvání a inzerce
* Společenská kronika

Více viz příloha

Připojený dokument:ikonanekorsky zpravodaj cerven 2011 - 1,93 MB
Datum vydání článku: 12.6.2011
Kostel sv. Mikuláše Fara Husitský kostel Pohled z věže kostela
OBECNÍ ÚŘAD NEKOŘ, Nekoř 330, 561 63 Nekoř