Jste na starém webu, nejnovější informace najdete na novém webu.

Počet návštěv

5690466 návštěv

Zásady prodeje obecních pozemků

Jak postupovat při koupi pozemku z majetku obce

Jak postupovat při koupi pozemku z majetku obce :

* Zájemce o koupi pozemku z majetku obce - žádost o prodej podat písemně obecnímu zastupitelstvu – součástí žádosti snímek kat. mapy či geometrický plán (pokud je potřeba vyměření pozemku, žadatel dodá geometr plán až po schválení prodeje)
* OZ schválí záměr prodeje - vyvěsí záměr prodeje dle platné legislativy vyhláškou – 30 dní, o schválení záměru prodeje je zájemce písemně vyrozuměn
* pokud se nejedná o ucelený pozemek ale jen část - zájemce si zajistí geometrický plán - při vyměřování na místě samém přítomen zástupce obce
* po uplynutí vyvěšení záměru prodeje OZ předloženy nabídky – + zájemcem dodaný geometrický plán - schválení prodeje OZ – zájemce písemně informován a vyzván k zajištění podkladů k uzavření smlouvy , - platný geometrický plán, výpis z LV včetně snímku , případně pokud bude potřeba i odhad ceny
* ceny prodeje se řídí cenami v místě obvyklými, pokud OZ nestanoví jinak, k ceně prodeje se připočte i částka odpovídající dani z převodu nemovitostí
* obec zajistí schválení stavebního úřadu s dělením pozemku (v případě dělení parcel), podklady k nabývacím titulům, výpisy z usnesení o prodeji atd.
* sepsání smlouvy a vklad do katastru nemovitostní si zajistí zájemce o prodej - (obec může doporučit právníka s nímž spolupracuje – jednáním s ním je však na zájemci)
* vypracovanou smlouvu předložit statutárnímu zástupci obce – starostovi k podepsání, není již třeba schvalovat OZ, na základě předchozího usnesení OZ o prodeji může starosta podepsat
* veškeré náklady s uzavřením smlouvy a vkladem do katastru včetně nákladů na případný odhad hradí zájemce
* vyjímky z těchto pravidel musí odsouhlasit při konkrétním prodeji obecní zastupitelstvo
* pokud nebude schválený prodej realizován do jednoho roku od data schválení z důvodů nečinnosti zájemce o prodej, je nutno znovu prodej včetně ceny schválit zastupitelstvem obce

Autor: - red-  -Více-
Rubrika: Další informace
Datum vydání článku: 12.7.2005
Diskuse k článku: Zásady prodeje obecních pozemků
 
Kostel sv. Mikuláše Fara Husitský kostel Pohled z věže kostela
OBECNÍ ÚŘAD NEKOŘ, Nekoř 330, 561 63 Nekoř