Jste na starém webu, nejnovější informace najdete na novém webu.

Počet návštěv

5749843 návštěv

Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce Nekoř

Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce Nekoř
Doba konání: pondělí 10. října 2011 od 18,00 hodin
Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu Nekoř, Nekoř 330

Navržený program jednání:
1. Kontrola zápisu z minulého jednání
2. Odkanalizování obce
3. Příprava setkání seniorů
4. Zprávy kontrolního a finančního výboru


V Nekoři dne 3.10. 2011 Ing. Jiří Pomikálek, starosta obce

Jednání zastupitelstva obce je dle zákona č. 128/2000 Sb,. o obcích § 93 odst. 2 veřejné

Připojený dokument:ikonapozvanka XI-2011 - 148,65 KB
Autor: starosta obce  -Více-
Datum vydání článku: 3.10.2011
Kostel sv. Mikuláše Fara Husitský kostel Pohled z věže kostela
OBECNÍ ÚŘAD NEKOŘ, Nekoř 330, 561 63 Nekoř