Jste na starém webu, nejnovější informace najdete na novém webu.

Počet návštěv

5749839 návštěv

NEKOŘSKÝ ZPRAVODAJ PODZIM 2011

Podzimní číslo Nekořského zpravodaje

Z obsahu:

* Z jednání zastupitelstva
* Upozornění ČEZ Distribuce
* Čp. 13
* Zapomenutá zákoutí – Krejsův statek
* Kam vkročila noha nekořáka…
* Zprávy z činnosti stolního tenisu
* 4. Nekořská cesta za pohádkou
* Koncert TONIC
* Slavnostní uvítání do života
* Oceněná stavba CVAN
* Opravy …
* Varhanní koncert
* Drakiáda
* Cestománie
* Pozvání a inzerce
* Společenská kronika

viz příloha
Připojený dokument:ikonazpravodaj podzim 2011 - 2,53 MB
Autor: - red-  -Více-
Datum vydání článku: 29.10.2011
Kostel sv. Mikuláše Fara Husitský kostel Pohled z věže kostela
OBECNÍ ÚŘAD NEKOŘ, Nekoř 330, 561 63 Nekoř