Jste na starém webu, nejnovější informace najdete na novém webu.

Počet návštěv

5749816 návštěv

Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce Nekoř

pondělí 16. ledna 2012 od 18,00 hodin
zasedací místnost Obecního úřadu Nekoř, Nekoř 330

Navržený program jednání:
1. Kontrola zápisu z minulého jednání
2. Zadání ÚP Nekoř
3. Různé

V Nekoři dne 9.1. 2011

Ing. Jiří Pomikálek, starosta obce

Jednání zastupitelstva obce je dle zákona č. 128/2000 Sb,. o obcích § 93 odst. 2 veřejné

Připojený dokument:ikonapozvanka I-2012 - 157,73 KB
Autor: starosta obce  -Více-
Datum vydání článku: 9.1.2012
Kostel sv. Mikuláše Fara Husitský kostel Pohled z věže kostela
OBECNÍ ÚŘAD NEKOŘ, Nekoř 330, 561 63 Nekoř