Jste na starém webu, nejnovější informace najdete na novém webu.

Počet návštěv

5749767 návštěv

Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce Nekoř

pondělí 5. března 2012 od 18,00 hodin
zasedací místnost Obecního úřadu Nekoř, Nekoř 330

Navržený program jednání:
1. Kontrola zápisu z minulého jednání
2. ÚP - podněty občanů k zpracování ÚP
3. Závěrečný účet roku 2011
4. Rozpočet obce Nekoř na rok 2012
5. Výměna oken KD
6. Zprávy komisí
7. Různé

V Nekoři dne 27.2. 2012 Ing. Jiří Pomikálek, starosta obce

Jednání zastupitelstva obce je dle zákona č. 128/2000 Sb,. o obcích § 93 odst. 2 veřejné

Připojený dokument:ikonapozvanka Zo Nekor III-2012 - 145,71 KB
Autor: starosta obce  -Více-
Datum vydání článku: 27.2.2012
Kostel sv. Mikuláše Fara Husitský kostel Pohled z věže kostela
OBECNÍ ÚŘAD NEKOŘ, Nekoř 330, 561 63 Nekoř