Jste na starém webu, nejnovější informace najdete na novém webu.

Počet návštěv

5749847 návštěv

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Nekoř IV-2012

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Nekoř IV-2012 konaného dne 2.4.2012 od 18 hodin v zasedací místnosti OÚ Nekoř

Navržený program jednání:
1. Kontrola zápisu z minulého jednání
2. Požární řád obce
3. Příprava akcí roku 2012
- projektová dokumentace čp. 286
- opravy komunikací
- úpravy veřejného osvětlení
- prořez památných stromů a výsadba ovocné aleje
- výmalba chodby KD
4. Různé

Připojený dokument:ikonapozvanka IV-2012 - 130,22 KB
Autor: starosta obce  -Více-
Datum vydání článku: 26.3.2012
Kostel sv. Mikuláše Fara Husitský kostel Pohled z věže kostela
OBECNÍ ÚŘAD NEKOŘ, Nekoř 330, 561 63 Nekoř