Jste na starém webu, nejnovější informace najdete na novém webu.

Počet návštěv

5749718 návštěv

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Nekoř V-2012

Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce Nekoř
Doba konání: pondělí 14. května 2012 od 20,00 hodin
Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu Nekoř, Nekoř 330

Navržený program jednání:
1. Kontrola zápisu z minulého jednání
2. Smlouvy o přijetí dotací
3. Pozemkové záležitosti
4. Různé

V Nekoři dne 3.5. 2012 Ing. Jiří Pomikálek, starosta obce

Jednání zastupitelstva obce je dle zákona č. 128/2000 Sb,. o obcích § 93 odst. 2 veřejné

Připojený dokument:ikonapozvanka ZO V-2012 - 126,98 KB
Autor: starosta obce  -Více-
Datum vydání článku: 3.5.2012
Kostel sv. Mikuláše Fara Husitský kostel Pohled z věže kostela
OBECNÍ ÚŘAD NEKOŘ, Nekoř 330, 561 63 Nekoř