Jste na starém webu, nejnovější informace najdete na novém webu.

Počet návštěv

5690155 návštěv

Upozornění pro vodáky

Odstavné parkoviště s místem pro vstup lodí do toku Divoké Orlice

Upozorňujeme vodáky, že v obci Nekoř bylo umístěno přechodné dopravní značení se zákazem zastavení na silnici III. třídy, mostě a místních komunikacích doplněné o směrové tabulky k odstavnému parkovišti na louce u bývalé textilní továrny (čp. 214).

Louka využitá k odstavnému parkovišti umožňuje velmi vhodný vstup do toku Divoké orlice.

Prosíme všechny vodáky, aby se řídili pokyny pořadatelské služby jak v katastru obce, tak přímo na odstavném parkovišti.

Připojený dokument:ikonaodstavné parkoviště - 510,31 KB
Autor: - red-  -Více-
Datum vydání článku: 11.5.2012
Kostel sv. Mikuláše Fara Husitský kostel Pohled z věže kostela
OBECNÍ ÚŘAD NEKOŘ, Nekoř 330, 561 63 Nekoř