Jste na starém webu, nejnovější informace najdete na novém webu.

Počet návštěv

5749752 návštěv

Nekořský zpravodaj 2012 2- červen

Druhé číslo nekořského zpravpodaje 2012

Z obsahu:

*Z jednání zastupitelstva
* Humanitární sbírka šatstva
* Co se událo
* Čp. 313
* Zajímavosti z evidence obyvatel
* Nové zásahové vozidlo
* Stolní tenis
* Nekořský kros
* M ČR v hokejbale
* Mas Orlicko
* Cestománie
* Pozvání
* Společenská kronika

Připojený dokument:ikonazpravodaj cerven 2012 - 1,53 MB
Autor: - red-  -Více-
Datum vydání článku: 15.6.2012
Kostel sv. Mikuláše Fara Husitský kostel Pohled z věže kostela
OBECNÍ ÚŘAD NEKOŘ, Nekoř 330, 561 63 Nekoř