Jste na starém webu, nejnovější informace najdete na novém webu.

Počet návštěv

5749821 návštěv

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Nekoř VII-2012

Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce Nekoř
Doba konání: pondělí 16. července 2012 od 18,30 hodin
Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu Nekoř, Nekoř 330


Navržený program jednání:

1. Kontrola zápisu z minulého jedná
2. Pozemkové záležitosti a nájmy
3. Různé
V Nekoři dne 9.7. 2012 Ing. Jiří Pomikálek, starosta obce

Jednání zastupitelstva obce je dle zákona č. 128/2000 Sb,. o obcích § 93 odst. 2 veřejné

Připojený dokument:ikonapozvanka ZO Nekor VII-2012 - 143,81 KB
Autor: starosta obce  -Více-
Datum vydání článku: 9.7.2012
Kostel sv. Mikuláše Fara Husitský kostel Pohled z věže kostela
OBECNÍ ÚŘAD NEKOŘ, Nekoř 330, 561 63 Nekoř