"; //--- Počítání záznamů v databázi @require "function.php"; if(isset($rubrika)) { @$vypisrubrik = Pg_Exec($spojeni, "SELECT * FROM ".$rubriky." WHERE ic_nadrazene='".$rubrika."';"); if (@!$vypisrubrik): $err_sql .= "Chyba při výpisu rubrik1.\n"; exit; endif; $a1=$b1=0; for ($a=0; $a
".$clanek1[popis]."
".$clanek1[text]."
\n"; // --- vyber fotogalerie @$fotoreportaz_zpravy = Pg_Exec($spojeni, "SELECT * FROM ".$fotoalbum_clanek." a, ".$fotoreportaz." b WHERE a.id_fotoreportaz = b.id_fotoreportaz AND b.povoleni_vypisu=1 AND a.id_clanku = ".$ic_clanku.";"); if (!$fotoreportaz_zpravy): $err_sql .= "Nepodařilo se záznam fotoalbum editovat.\n"; exit; endif; $pocet_fotoreportazi = @Pg_NumRows($fotoreportaz_zpravy); // --- foto if ($pocet_fotoreportazi != 0) { $seznam_clanku .= "
"; if ($pocet_fotoreportazi > 1) $seznam_clanku .= ""; else $seznam_clanku .= ""; $seznam_clanku .= "
Fotoreportáže:
Fotoreportáž:"; for ($e=0; $e".$nazev_fotoreportaz.""; $seznam_clanku .= "".$nazev_fotoreportaz.""; if ($e < Pg_NumRows($fotoreportaz_zpravy)-1) $seznam_clanku .= " |\n"; endfor; $seznam_clanku .= "
\n"; } // --- pripojeny dokument @$dokument = Pg_Exec($spojeni, "SELECT * FROM ".$dokumenty_clanek." WHERE id_clanku=".$ic_clanku." ORDER BY id_dokumentu;"); if (@!$dokument): $err_sql .= "Nepodařilo se záznam editovat.\n"; exit; endif; if(Pg_NumRows($dokument) != 0 ) { $seznam_clanku .= "
"; if(Pg_NumRows($dokument) == 1 ) $seznam_clanku .= ""; elseif(Pg_NumRows($dokument) > 1 ) $seznam_clanku .= ""; else $seznam_clanku .= ""; $seznam_clanku .= "
Připojený dokument:
Připojené dokumenty:"; for ($d=0; $d $icon, "filename" => $file ); $seznam_clanku .= "\"ikona\"".$popisURL." - ".$filesize."
"; } else $seznam_clanku .= "Připojený dokument s popisem \"".$popisURL."\" nebyl nalezen!!
"; endfor; $seznam_clanku .= "
"; } // konec pripojeny dokument $seznam_clanku .= "
"; if($autor1[email]!="") $seznam_clanku .= "Autor: ".$autor1[jmeno]." ".$autor1[prijmeni]."  -Více-"; else $seznam_clanku .= "Autor: ".$autor1[jmeno]." ".$autor1[prijmeni]."  -Více-"; $seznam_clanku .= "
\n"; $seznam_clanku .= "
Rubrika: ".$rubrika1[jmeno]."
Datum vydání článku: ".Date(j.".".n.".".Y, $clanek1[zverejneni_clanku])."
"; $forum=$clanek1[komentar]; if ($forum == 'yes') { $nadpis = $clanek1[nadpis]; @require "forum.php"; } } $seznam_clanku .= ""; @require "include_end.php"; ?>