Jste na starém webu, nejnovější informace najdete na novém webu.

Počet návštěv

5749803 návštěv

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Nekoř IX-2012

Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce Nekoř
Doba konání: pondělí 8. října 2012 od 19,00 hodin
Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu Nekoř, Nekoř 330

Navržený program jednání:
1. Kontrola zápisu z minulého jednání
2. Pozemkové záležitosti a nájmy
3. Školné Letohrad
4. Úpravy KD
5. Novelizace vyhl. 3/2011 o místním poplatku za likvidaci kom. odpadu
6. Příprava rozpočtu 2013
7. Různé

V Nekoři dne 1.10. 2012

Jednání zastupitelstva obce je dle zákona č. 128/2000 Sb,. o obcích § 93 odst. 2 veřejné

Připojený dokument:ikonapozvanka OZ IX-2012 8.10.2012 - 213,21 KB
Autor: starosta obce  -Více-
Datum vydání článku: 1.10.2012
Kostel sv. Mikuláše Fara Husitský kostel Pohled z věže kostela
OBECNÍ ÚŘAD NEKOŘ, Nekoř 330, 561 63 Nekoř