Jste na starém webu, nejnovější informace najdete na novém webu.

Počet návštěv

5749851 návštěv

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Nekoř X-2012

Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce Nekoř
Doba konání: čtvrtek 18. října 2012 od 19,00 hodin

Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu Nekoř, Nekoř 330

Navržený program jednání:
1. Kontrola zápisu z minulého jednání
2. Pozemkové záležitosti
3. Příprava rozpočtu 2013
4. Různé


V Nekoři dne 11.10. 2012

Jednání zastupitelstva obce je dle zákona č. 128/2000 Sb,. o obcích § 93 odst. 2 veřejné

Připojený dokument:ikonapozvanka X-2012 - 241,54 KB
Autor: starosta obce  -Více-
Datum vydání článku: 11.10.2012
Kostel sv. Mikuláše Fara Husitský kostel Pohled z věže kostela
OBECNÍ ÚŘAD NEKOŘ, Nekoř 330, 561 63 Nekoř