Jste na starém webu, nejnovější informace najdete na novém webu.

Počet návštěv

5749844 návštěv

Obecně závazná vyhláška č. 4/2012

Obecně závazná vyhláška č. 4/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Upozorňujeme, že od 1.1.2013 bude platit výše uvedená vyhláška, kterou naleznete v příloze.
Připojený dokument:ikonavyhl. 4/2012 poplatek odpady - 1,42 MB
Autor: starosta obce  -Více-
Datum vydání článku: 22.10.2012
Kostel sv. Mikuláše Fara Husitský kostel Pohled z věže kostela
OBECNÍ ÚŘAD NEKOŘ, Nekoř 330, 561 63 Nekoř