Jste na starém webu, nejnovější informace najdete na novém webu.

Počet návštěv

5690456 návštěv

Setkání seniorů

Tradiční podzimní setkání seniorů se konalo v neděli 21. Října 2012 v kulturním domě v Nekoři.

Jak poznamenal jeden z účastníků, když je v Nekoři toto setkání , bývá krásné slunečné počasí. Nejinak tomu bylo i letos. K dobré pohodě krásného podzimního nedělního odpoledne snad i přispěl i program tohoto setkání. K poslechu i tanci hrála dechová hudba Mistrovanka.

Jak v úvodu zmínil a na dobových fotografiích poté i ukázal, letos je to 40 let, kdy toto každoroční setkání důchodců bylo v nekořské kulturním domě organizováno poprvé. A tak byl i program letošního setkání trochu slavnostnější a bohatší než obvykle. Poděkování patří dětem z mateřské školky, které pod vedením svých učitelek, paní Zářecké a Lehké, vyrobily dárečky pro každého účastníka setkání a vystoupily s pásmem básniček, písniček a tanečků.

Pan učitel Malý a jeho děti ze základní školy zazpívali známé i méně známé písničky.

A po kávě a zákusku, tradičně servírované členy obecního zastupitelstva, k slavnostnímu chodu odpoledne přispěl svým vystoupením soubor Česká beseda Mistrovice, který zatancoval tradiční český tanec – Česká beseda.

A to pořád nebylo vše. Promítané fotografie připomenuly nejdůležitější události uplynulého období a na závěr sklidil za své vystoupení bouřlivý potlesk „Smutný muž“…

Poděkování patří všem, kteří svým dílem k organizaci a průběhu tohoto setkání přispěli….

Fotoreportáž:Setkání seniorů
Autor: - red-  -Více-
Datum vydání článku: 25.10.2012
Kostel sv. Mikuláše Fara Husitský kostel Pohled z věže kostela
OBECNÍ ÚŘAD NEKOŘ, Nekoř 330, 561 63 Nekoř