Jste na starém webu, nejnovější informace najdete na novém webu.

Počet návštěv

5749787 návštěv

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Nekoř XII-2012

Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce Nekoř
Doba konání: pondělí 17. prosince 2012 od 18,00 hodin
Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu Nekoř, Nekoř 330

Navržený program jednání:
1. Kontrola zápisu z minulého jednání
2. Návrh rozpočtu
3. Mechanizace pro práci v obci
4. Různé


V Nekoři dne 10.12. 2012

Jednání zastupitelstva obce je dle zákona č. 128/2000 Sb,. o obcích § 93 odst. 2 veřejné

Připojený dokument:ikonapozvanka ZO Nekor XII-2012 - 234,10 KB
Autor: starosta obce  -Více-
Datum vydání článku: 10.12.2012
Kostel sv. Mikuláše Fara Husitský kostel Pohled z věže kostela
OBECNÍ ÚŘAD NEKOŘ, Nekoř 330, 561 63 Nekoř