Jste na starém webu, nejnovější informace najdete na novém webu.

Počet návštěv

5749741 návštěv

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Nekoř I-2013

Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce Nekoř
Doba konání: pondělí 28. ledna 2013 od 18,00 hodin
Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu Nekoř, Nekoř 330

Navržený program jednání:
1. Události v obci a kontrola zápisu z minulého jednání
2. Rozpočet obce 2013
3. Strategický dokument PLÁN ROZVOJE OBCE NEKOŘ
4. SBĚRNÝ DVŮR NEKOŘ
5. Pozemkové záležitosti a nájmy
6. Různé


V Nekoři dne 21.1. 2013

Jednání zastupitelstva obce je dle zákona č. 128/2000 Sb,. o obcích § 93 odst. 2 veřejné

Připojený dokument:ikonapozvanka ZO I-2013 - 229,16 KB
Autor: starosta obce  -Více-
Datum vydání článku: 21.1.2013
Kostel sv. Mikuláše Fara Husitský kostel Pohled z věže kostela
OBECNÍ ÚŘAD NEKOŘ, Nekoř 330, 561 63 Nekoř