Jste na starém webu, nejnovější informace najdete na novém webu.

Počet návštěv

5749772 návštěv

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
na veřejnou zakázku v souladu s pravidly SZIF ČR pro OP Rozvoje venkova

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Název: SBĚRNÝ DVŮR NEKOŘ
Místo: Nekoř, okres Ústí nad Orlicí
Druh: Veřejná zakázka na stavební práce
Forma: Veřejná zakázka malého rozsahu
Charakteristika: Stavební a montážní práce v rozsahu zadávací dokumentace
Popis: Stavba spočívá ve vybudování oploceného a uzamykatelného areálu s přilehlou obslužnou komunikací a vnějšími odstavnými plochami.
TERMÍNY PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Termín zahájení: říjen 2013
Termín dokončení: 31. 5. 2014
Místem plnění je obec Nekoř.
KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
název CPV měrná jednotka množství
stavební práce 45214200-2 soubor činností 1

podrobnosti viz příloha

Připojený dokument:ikonaVyzva verejna zakazka SBERNY DVUR NEKOR - 277,12 KB
Autor: starosta obce  -Více-
Datum vydání článku: 12.2.2013
Kostel sv. Mikuláše Fara Husitský kostel Pohled z věže kostela
OBECNÍ ÚŘAD NEKOŘ, Nekoř 330, 561 63 Nekoř