Jste na starém webu, nejnovější informace najdete na novém webu.

Počet návštěv

5749807 návštěv

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Nekoř II-2013

ozvánka na jednání Zastupitelstva obce Nekoř
Doba konání: pondělí 11. února 2013 od 18,00 hodin
Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu Nekoř, Nekoř 330

Navržený program jednání:

1. Události v obci a kontrola zápisu z minulého jednání
2. SBĚRNÝ DVŮR NEKOŘ
3. Výměna oken KD
4. Strategický dokument PLÁN ROZVOJE OBCE NEKOŘ
5. Mechanizace na údržbu obce
6. Různé


V Nekoři dne 4.2. 2013

Jednání zastupitelstva obce je dle zákona č. 128/2000 Sb,. o obcích § 93 odst. 2 veřejné

Připojený dokument:ikonapozvanka II - 2013 11.2.2013 - 200,29 KB
Autor: starosta obce  -Více-
Datum vydání článku: 4.2.2013
Kostel sv. Mikuláše Fara Husitský kostel Pohled z věže kostela
OBECNÍ ÚŘAD NEKOŘ, Nekoř 330, 561 63 Nekoř