Jste na starém webu, nejnovější informace najdete na novém webu.

Počet návštěv

5749723 návštěv

Nekořský zpravodaj 1 - 2013

Nekořský zpravodaj Předjaří 1 - 2013

Z obsahu

Z jednání zastupitelstva
* Výsledky prezidentských voleb
* Přehled srážek a teplot 2012
* Co se událo v v Nekoři roce 2012
* Program rozvoje obce Nekoř
* Z historie obce – vzpomínky
* TJ Sokol – stolní tenis
* SDH Nekoř
* Dětský maškarní karneval
* Keramika nejen pro nekořáky
* Mladí hokejisté
* MAS Orlicko
* Společenská kronika

Připojený dokument:ikonaNekorsky zpravodaj predjari 2013 - 1,92 MB
Datum vydání článku: 22.3.2013
Kostel sv. Mikuláše Fara Husitský kostel Pohled z věže kostela
OBECNÍ ÚŘAD NEKOŘ, Nekoř 330, 561 63 Nekoř