Jste na starém webu, nejnovější informace najdete na novém webu.

Počet návštěv

5749721 návštěv

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Nekoř V-2013

Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce Nekoř
Doba konání: pondělí 15. dubna 2013 od 18,00 hodin
Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu Nekoř, Nekoř 330

Navržený program jednání:

1. Události v obci a kontrola zápisu z minulého jednání
2. PRON
3. SBĚRNÝ DVŮR NEKOŘ
4. pozemkové záležitosti
5. Různé


V Nekoři dne 8.4. 2013

Jednání zastupitelstva obce je dle zákona č. 128/2000 Sb,. o obcích § 93 odst. 2 veřejné

Připojený dokument:ikonapozvanka ZO V-2013 - 15.4.2013 - 202,88 KB
Autor: starosta obce  -Více-
Datum vydání článku: 8.4.2013
Kostel sv. Mikuláše Fara Husitský kostel Pohled z věže kostela
OBECNÍ ÚŘAD NEKOŘ, Nekoř 330, 561 63 Nekoř