Jste na starém webu, nejnovější informace najdete na novém webu.

Počet návštěv

5749789 návštěv

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Nekoř VII-2013

Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce Nekoř
Doba konání: pondělí 10. června 2013 od 18,00 hodin
Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu Nekoř, Nekoř 330

Navržený program jednání:

1. Události v obci a kontrola zápisu z minulého jednání
2. Závěrečný účet roku 2012 + audit hospodaření
3. ZŠ - vyjímka počtu žáků, anketa
4. MŠ - nabídky dispoziční studie
5. majetkové a pozemkové záležitosti
6. Různé


V Nekoři dne 3.6. 2013

Jednání zastupitelstva obce je dle zákona č. 128/2000 Sb,. o obcích § 93 odst. 2 veřejné

Připojený dokument:ikonapozvanka ZO VII-2013 - 10.6.2013 - 220,47 KB
Autor: starosta obce  -Více-
Datum vydání článku: 3.6.2013
Kostel sv. Mikuláše Fara Husitský kostel Pohled z věže kostela
OBECNÍ ÚŘAD NEKOŘ, Nekoř 330, 561 63 Nekoř