Jste na starém webu, nejnovější informace najdete na novém webu.

Počet návštěv

5749827 návštěv

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Nekoř VIII-2013

Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce Nekoř
Doba konání: pondělí 8. července 2013 od 18,00 hodin
Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu Nekoř, Nekoř 330

Navržený program jednání:

1. Události v obci a kontrola zápisu z minulého jednání
2. Rozpočtové, finanční a majetkové záležitosti - rozpočtová změna, povodňový přípěvek obci Hořín, smlouva odkup pozemků ÚZSVM
3. ZŠ,MŠ - anketa, dispoziční studie MŠ
4. Drobné práce v obci - úpravy Petrův palouk, reklamní předměty,
5. Různé


V Nekoři dne 1.7. 2013

Jednání zastupitelstva obce je dle zákona č. 128/2000 Sb,. o obcích § 93 odst. 2 veřejné

Připojený dokument:ikonapozvanka OZ VIII - 8.7.2013 - 205,79 KB
Autor: starosta obce  -Více-
Datum vydání článku: 1.7.2013
Kostel sv. Mikuláše Fara Husitský kostel Pohled z věže kostela
OBECNÍ ÚŘAD NEKOŘ, Nekoř 330, 561 63 Nekoř