Jste na starém webu, nejnovější informace najdete na novém webu.

Počet návštěv

5749742 návštěv

Veřejné projednání Územního plánu Nekoř

Pozvání na

Veřejné projednání

ÚZEMNÍHO PLÁNU NEKOŘ

.....

úterý 10.09.2013 v 17:00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu Nekoř, Nekoř 330

Návrh územního plánu je vystaven k veřejnému nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu v Nekoři (doporučujeme využít úřední hodiny: pondělí a středa 08:00 -12:00 a 13:00-17:00) a na Městském úřadu v Žamberku, v kanceláři odboru regionálního rozvoje a územního plánování (budova radnice, Masarykovo nám. čp. 166, I. patro, č. dv. 207 - doporučujeme využít úřední dny: pondělí a středa 8:00-11:00 a 12:00-17:00 hodin a čtvrtek 8:00-11:00 hodin, příp. telefonickou dohodu na č. tel. 465 670 333).
Návrh ÚP Nekoř je vystaven na internetových adresách www.zamberk.cz (odkaz "Úřední deska", sekce "Projednávání územních plánů" - http://www.zamberk.cz/uredni-deska#2223 a www.nekor.cz (odkaz "Elektronická úřední deska")


Současně bude projednán a představem strategický rozvojový dokument
PLÁN ROZVOJE OBCE NEKOŘ

Ing. Jiří Pomikálek, starosta obce

Připojené dokumenty:ikonapozvanka UP Nekor - 210,60 KB
ikonahlavni vykres - 10,08 MB
ikonatextova cast - 1,81 MB
Autor: starosta obce  -Více-
Datum vydání článku: 27.8.2013
Kostel sv. Mikuláše Fara Husitský kostel Pohled z věže kostela
OBECNÍ ÚŘAD NEKOŘ, Nekoř 330, 561 63 Nekoř