Jste na starém webu, nejnovější informace najdete na novém webu.

Počet návštěv

5749737 návštěv

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Nekoř IX 2013

Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce Nekoř
Doba konání: pondělí 9. září 2013 od 18,00 hodin
Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu Nekoř, Nekoř 330

Navržený program jednání:

1. Události v obci a kontrola zápisu z minulého jednání
2. Rozpočtové, finanční a pozemkové záležitosti
3. Pronájem KD
4. Územní plán Nekoř, Program rozvoje obce Nekoř
5. Vítání občánků, setkání důchodců
6. Různé - žádost POV, příspěvky Orlicko


V Nekoři dne 2.9. 2013

Jednání zastupitelstva obce je dle zákona č. 128/2000 Sb,. o obcích § 93 odst. 2 veřejné

Připojený dokument:ikonapozvanka IX-2013 9.9.2013 - 241,50 KB
Autor: starosta obce  -Více-
Datum vydání článku: 2.9.2013
Kostel sv. Mikuláše Fara Husitský kostel Pohled z věže kostela
OBECNÍ ÚŘAD NEKOŘ, Nekoř 330, 561 63 Nekoř