Jste na starém webu, nejnovější informace najdete na novém webu.

Počet návštěv

5749811 návštěv

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Nekoř X 2013

Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce Nekoř
Doba konání: pondělí 14. října 2013 od 18,00 hodin
Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu Nekoř, Nekoř 330

Navržený program jednání:

1. Události v obci a kontrola zápisu z minulého jednání
2. Územní plán Nekoř, Program rozvoje obce Nekoř
3. Pronájem KD
4. Rozpočtové, finanční a pozemkové záležitosti
5. Studie MŠ
6. Různé


V Nekoři dne 7.10. 2013 Ing. Jiří Pomikálek, starosta obce

Jednání zastupitelstva obce je dle zákona č. 128/2000 Sb,. o obcích § 93 odst. 2 veřejné

Připojený dokument:ikonapozvanka X-2013 14.10.2013 - 248,20 KB
Autor: starosta obce  -Více-
Datum vydání článku: 7.10.2013
Kostel sv. Mikuláše Fara Husitský kostel Pohled z věže kostela
OBECNÍ ÚŘAD NEKOŘ, Nekoř 330, 561 63 Nekoř