Jste na starém webu, nejnovější informace najdete na novém webu.

Počet návštěv

5749855 návštěv

Nekořský zpravodaj 4 - 2013

Nekořský zpravodaj říjen 4 - 2013

Z obsahu

 • Z jednání zastupitelstva
 • Poděkování
 • Jak nás trápí počasí
 • Třídíme odpady
 • Z historie obce - vzpomínky
 • Návrat na místo činu
 • Oprava zvonů
 • Oslavy 100 let TJ Sokol
 • Pohádková cesta
 • Klub SHM rytíři
 • Nekořští sportovci
 • Vítání občánků
 • MAS Orlicko
 • Pozvání
 • Poznáte
Připojený dokument:ikonaNekorsky zpravodaj rijen 2013 - 1,43 MB
Autor: - red-  -Více-
Datum vydání článku: 24.10.2013
Kostel sv. Mikuláše Fara Husitský kostel Pohled z věže kostela
OBECNÍ ÚŘAD NEKOŘ, Nekoř 330, 561 63 Nekoř