"; if(isset($rubrika) && (($rubrika!="") && ($rubrika!="0")) ) { @$vypisrubriky = Pg_Exec($spojeni, "SELECT * FROM ".$rubriky." WHERE ic_rubriky='$rubrika';"); if (@!$vypisrubriky): $err_sql .= "Chyba při výpisu rubriky.\n"; exit; endif; for ($a=0; $aRubrika s tímto identifikačním číslem neexistuje!!"; elseif ($kontrolavypisu==0) $seznam_clanku .= "
Tato rubrika neobsahuje žádný článek!!
"; else { $seznam_clanku .= "

RUBRIKA: ".$nazevrubriky[jmeno]."


počet článků: ".Pg_NumRows($vypisclanek)."
"; if (Pg_NumRows($vypisclanek) == 0) { if(!isset($text) ) $text= "Server neobsahuje článek"; $seznam_clanku .= "".$text.""; } else { // --- Výpis článků for ($b=0; $b

".$clanek1[nadpis]."

".$clanek1[popis]."

Autor: ".$autor1[jmeno]." ".$autor1[prijmeni]." - ".$clanek1[datum]."
"; @$pocetforum = Pg_Exec($spojeni, "SELECT * FROM ".$forum." WHERE id_clanku='".$clanek1[id_clanku]."';"); if (@!$pocetforum): $err_sql .= "Chyba při počítání záznamů fóra.\n"; exit; endif; $vysledekforum=Pg_NumRows($pocetforum); if($vysledekforum==0) $seznam_clanku .= " "; elseif($vysledekforum==1) $seznam_clanku .= "1 komentář"; elseif(($vysledekforum>1)&&($vysledekforum<5)) $seznam_clanku .= "".$vysledekforum." komentáře"; elseif($vysledekforum>=5) $seznam_clanku .= "".$vysledekforum." komentářů"; else $seznam_clanku .= " "; $seznam_clanku .= "
"; endfor; } } } else $seznam_clanku .= "
Rubrika s tímto identifikačním číslem neexistuje!!
"; $seznam_clanku .= ""; @require "include_end.php"; ?>