Vysazení pamětní lípy 17.11.2018 Nekoři

Datum zveřejnění: 
Neděle, 18. Listopad 2018

Ve státní svátek 17.11. v den boje za svobodu a demokracii připravil nekořský spolek pro obnovu tradic NEKOŘala ve spolupráci s obcí Nekoř vysazení pamětní lípy k výročí 100 let československé republiky ve středu obce v blízkosti pomníku padlých.

V úvodu malé slavnosti starosta obce připomenul letošní 100 leté výročí republiky i 29 let od sametové revoluce, kdy si můžeme svobodně, bez cenzury a omezování projevů připomínat ty, kteří se o tuto svobodu zasloužili. Spolek Nekořala již v minulých letech 17. listopadu v obci lípy vysazoval, proto bylo i letos zvolen toto datum. Starosta připomenul události vzniku republiky před sto lety v obci, jak je popisuje obecní kronika. Připomenul 83 jmen padlých či následkem zranění a válečných útrap zemřelých mužů z Nekoře, Bredůvky, Údolí a Bořitova, uvedených na nedalekém pomníku padlých. Svůj život položili za svou vlast, kteru v té době bylo Rakousko-Uhersko, i když pravděpodobně většina z nich nešla do války s nadšením a dobrovolně. Byly vzpomenuty i útrapy civilních obyvatel postižených velkou válkou. Jejich památka byla uctěna minutou ticha.

Základní kámen k pomníku padlých byl položen v předvečer 10letého výročí konce války – 27.10.21928, slavnostně odhalen 7.7.1929. Mezi padlými je uveden i nekořský legionář Josef Brožek, který bojoval u Zborova za svobodu vlasti položil život v nerovném boji s bolševiky 10.7.1918 u Kazaně. Pamětní deska mu byla při velké slavnosti odhalena na nekořské škole 25.7.1937, za protektorátu musela být sundána, po roce 1945 opět na školu umístěna, ale v roce 1950 za totalitního režimu opět sejmuta a někde, pravděpodobně ve sběru železa ztracena…. Na obecním úřadě v Nekoři je umístěno krásné barevné tablo s 23 fotografiemi nekořských legionářů z ruské, italské a francouzské fronty, věnované p. Matyášem. I to muselo být v minulosti dvakrát ukrýváno. To že si tyto všechny události můžeme svobodně připomínat, není tak úplně samozřejmostí a je jedním z vymožeností svobody a demokracie.

Památné lípy se po Velké válce v Nekoři sázely v roce 1919 na více místech, dochovaly se u kostela, u Trojice na Vejrově i u zvoničky v Údolí. I v blízkosti pomníku padlých byla v době totality prý vysazena lípa svobody, ale byla poškozena a nedochovala se. Možná proto, že tehdy to tak úplně svoboda nebyla.

Starosta zdůraznil, že sázíme lípu s povděkem a na památku všech, kdo nám svobodu vybojovali, v průběhu 100 let, druhé světové války i za sametové revoluce ji znovu umožnili. Mnozí si to už nepamatují či nechtějí pamatovat nebo to vůbec nezažili, že svoboda není samozřejmost…. Mysleme na to vždy, když budeme tuto nově vysazenou lípu míjet.

Poté všichni přítomní, malí i velcí, přiložili ruku k dílu a kořeny lípy společně hlínou zahrnuli.

Slavnostní chvíle byly zakončeny společným zpěvem česko-slovenské hymny.

Podkování patří Spolku Nekořala za uspořádání této slavnosti i hajnému J. Malému za zajištění sazenice lípy…..