Dočkáme se opravy silnice v horní části obce?

Datum zveřejnění: 
Pondělí, 14. Červenec 2014

S žádostí o řešení havarijního stavu silnice III. třídy v horní části obce mezi Nekoří a Bredůvkou se obec několikrát obracela na cestmistrovství Správy a údržby silnic PK v Žamberku. Zde nám bylo sděleno, že oni zabezpečují jen opravu výtluků, o větších opravách rozhoduje provozní úsek v Ústí nad Orlicí. Dopis obce na tuto adresu naleznete v první příloze, při jeho osobním předávání nám bylo ne příliš optimisticky sděleno, že stav vozovky se musí na místě přešetřit, že plán oprav silnic na letošní rok je naplněn a že asi na tuto opravu nebudou finanční prostředky. Mezitím byla cestmistrovstvím Žamberk zalepena největší díra u Bredůvky...
O to více překvapující byl dopis vedoucího provozu Ústí nad Orlicí Ing. Marka se sdělením, že k opravě komunikace v letošním roce dojde a to do září.
Takže konečně se dočkáme !???