PF 2014

Datum zveřejnění: 
Úterý, 24. Prosinec 2013

Vážení nekořští i všichni, kde v těchto dnech pobýváte v naší obci. Dovolte mi, abych Vám popřál poklidné, pohodové a hlavně radostné prožití vánočních svátků, šťastné i optimistické vykročení do Nového roku 2014 a mnoho úspěchů při všem, do čeho se v novém roce budete pouštět. K tomu všemu hojnost potřebného zdraví, spokojenosti i dobré pohody... Dovolte mi při této přéležitosti poděkovat všem, kteří se jakýmkoli způsobem v uplynulém roce podíleli na chodu a životě naší obce, ať organizováním kulturních, společenských nebo sportovních akcí, či pomocí při všem, co se v obci připravovalo a dělalo. Děkuji i všem, kteří se snaží o úklid, zvelebování a zkrášlování veřejných i soukromých pozemků i budov, aby naše obec byla pěknější...

 S přiložením obrázků dětí z flétniček, kteří Vám před svátečními dny přáli ve Vašich domech nabo i v obecním rozhlase  Vám ještě jednou přeji  radostné vánoce a vše dobré v  blížícím se roce 2014...