Setkání seniorů 9.11.2014

Datum zveřejnění: 
Pátek, 14. Listopad 2014

Prvním úkolem  nově zvoleného zastupitelstva bylo zorganizovat  každoroční setkání seniorů. A tak se  sál nekořského kulturního domu v neděli 9. listopadu zaplnil nejen těmi dříve narozenými, ale i nekořskými předškoláky a školáky. jejich vystoupení totiž tradičně patří k tomuto setkání. letos bylo vystoupení dětí z mateřské školky  a  základní školy  doplněno ještě vystouepním  školního kroužku flétniček. A na doplnění programu vystoupily mažoretky  letohradského  tanečního K-klubu, mezi nimiž byla i některá nekořská děvčata. Informace  o službách poskytovaných Oblastní charitou  podala její ředitelka Ing. M.Malá. Samozřejmě  nechybělo ani  každoroční promítnutí fotografií s událostmi uplynulého období....  Poděkování patří všem, kteří se na přípravě, organizaci a průběhu podíleli.