Koronavirus COVID -19

Souhrné informace o  nákaze koronavirem COVID-19

stránka ministerstva zdravotnictví venvaná koronaviru: https://koronavirus.mzcr.cz/

další důležité odazy: 

http://www.mzcr.cz

https://www.vlada.cz/

https://www.pardubickykraj.cz

https://www.khspce.cz/

 

Informace Krajské hygienické služby  ke koronaviru COVID-19:

(krizová linka) v pracovní dny 14.00-19.00, o víkendu 09.00-19.00 Telefon: +420 602 730 251

nově zřízená linka 1212

 

Informace o zrušení bohoslužeb: http://nekor.farnost.cz/bohosluzby/