Aktuality

Drakiáda

V neděli 12:10. 2014 moc nefoukalo, ale Drakiáda se přesto konala.

Podzimní výstava 2014

V neděli 19. října 2014 přilákal sál Kulturního domu v Nekoři a přilehlé parkoviště  velké množství místních i přespolních.    Spolek NEKOŘala ve spolupráci  s obcí Nekoř, a základní a mateřskou školou v Nekoři  zorganizoval pořádal  podzimní výstavu výpěstků ,  květin, ovoce, zeleniny i  výrobků s podzimní tématikou.  Základní škola i mateřská škola  v Nekoři se již tradičně pochlubily ukázku šikovnosti   dětí, zvláště  množství a nápaditost výrobků školáků  budila  zasloužený obdiv. Výstavu doplnily fotografie přibližující letošní 140.

Vysazeny další ovocné stromky

V čtvrtek 9. října  2014  se v Nekoři opět sázelo. Byla realizována  akce "Vysazení ovocne aleje Vejrov - II". Vedle cesty k Vejrovské trojici byly za přispění  dotačních prostředků MŽP prostřednictvím Agentury ochrany přírody vysazeny další ovocné stromy.  

7. Nekořská cesta za pohádkou

TJ Sokol srdečne zva malé i velké na již 7. Nekořskou cestu za pohádkou

v sobotu 23. srpna 2014 od 14 hodin

Aktuální upozornění - přerušení dodávky vody dolní Nekoř

Vodárenská společnost VAK Jablonné n. Orlicí sděluje, že v důsledku odstraňování poruchy na vodovodním řádu  bude  v pátek 8.8.2014 od 7,30 do 11 hodin přerušena dodávka pitné vody od mostu  směrem k továrně včetně bytových domů u továrny. 

100 let od vypuknutí I. světové války

Dnes, 28. července 2014 uplynulo 100 let od vyhlášení I. Světové války, tehdy nazývané Velká válka. Tento konflikt měl klíčový význam pro naše země, protože na jeho konci se zrodilo samostatné Československo. První světová válka představovala zřetelný mezník ve vývoji světové a především evropské civilizace. Prolnula snad všemi oblastmi lidského života a citelně poznamenala vše, od států, národů až po jednotlivé rodiny. Tato událost nesmazatelně zasáhla do historie i naší obce.

Dočkáme se opravy silnice v horní části obce?

S žádostí o řešení havarijního stavu silnice III. třídy v horní části obce mezi Nekoří a Bredůvkou se obec několikrát obracela na cestmistrovství Správy a údržby silnic PK v Žamberku. Zde nám bylo sděleno, že oni zabezpečují jen opravu výtluků, o větších opravách rozhoduje provozní úsek v Ústí nad Orlicí. Dopis obce na tuto adresu naleznete v první příloze, při jeho osobním předávání nám bylo ne příliš optimisticky sděleno, že stav vozovky se musí na místě přešetřit, že plán oprav silnic na letošní rok je naplněn a že asi na tuto opravu nebudou finanční prostředky.

Poděkování spolkům za práci pro obec

Myslivci nakáceli, hasiči rozřezali, mladí sokolové naložili a odvezli - děkujeme za pomoc při zajištění dřeva pro základní školu. A NEKOŘala připravil podklad pro odpočívadlo na cestě k Šedivci... Děkujeme za vše, co pro obec děláte!

fotogalerie zde

Stránky