Jak jsme zvládli Koronavir

Datum zveřejnění: 
Pondělí, 15. Červen 2020

Dovolím si krátké shrnutí kroků obce Nekoř v letošní mimořádné „koronavirové“ době…..

Od počátku jsme se snažili všechny nové informace vyvěšovat nejen na webové stránky a úřední desku, ale i na všechny plakátnice v obci a rozesílat je na dostupné emailové adresy. Po uzavření škol 10.3. jsme chtěli pro pracující rodiče udržet v provozu mateřskou školku co nejdéle. Se záměrem co nejvíce eliminovat možnost nákazy byli osloveni ti rodiče, kteří mají možnost hlídání nebo jsou s druhým dítětem doma, aby své děti do školky nedávali. Po zpřísnění mimořádných opatření bylo starostou ředitelce nařízeno snížit stav tak, aby v jednom oddělení bylo max. 15 dětí. Nakonec ve školce zbyly jen 2 děti a 18. 3. starosta nařídil její uzavření.

Po vyhlášení mimořádných karanténních opatření 16. 3. do všech poštovních schránek obecní zaměstnanci roznesli první informační dopis se souhrnem mimořádných opatření, informacemi o placení poplatků, vyjednaném posunutí povinnosti vylepit známky s rokem 2020 na popelnice, omezení úřední doby a informacemi o nákaze od MUDr. Haltmara a pokynech pro lékařskou péči. Zároveň bylo vytipováno cca 25 seniorů v obci, kteří zde nemají žádné přímé příbuzné a dopisem jim bylo nabídnuto zajištění nákupů a dovoz léků – nahlášení potřeb na tel. 724 181 465. Tato služba se postupně rozběhla, nákupy vykonávaly kuchařky školy. Na webové stránce obce byla zřízena specielní záložka Koronvirus COVID- 19, kde jsou průběžně doplňovány všechny důležité informace.

Hned po vyhlášení karanténních opatření bylo iniciováno šití textilních roušek, děkuji Dominice Halbrštátové, že se ujala koordinace, Š. Karešové za svoz a jejich vyprání a všem dobrovolnicím a dobrovolníkům, místním i přespolním, kteří pro všechny naše seniory a pro mnohé z Vás často z vlastních látek ušili roušky. Umožnilo to všem lidem nad 65 let v obci 23.3. jednu roušku doručit do poštovní schránky včetně návodu, jak je používat a sterilizovat. Ostatní roušky byly k dispozici pro potřebné v prodejně Konzumu. Ještě jednou děkuji všem ochotným rukám, které je vyráběly a připravovaly k roznosu. Děkuji i všem dalším, pomoc nabízeli nebo na prosbu o zapojení se ihned reagovali.

Letákem na prodejnách a samozřejmě i informacemi na webu a v emailech jsme informovali o omezení ordinačních hodin lékařů v Letohradě i na poliklinice v Žamberku včetně kontaktních telefonních čísel. V pondělí 23.3. byl vytištěn a následně do všech poštovních schránek roznesen druhý leták s návodem správného mytí rukou, pokyny k ošetřování textilních roušek a informacemi, jak a kde vyzvedávat zásilky po uzavření Pošty Partner. Trochu nám zamotalo hlavu několikrát se měnící nařízení k vyhrazení prodejní doby pro seniory, několikrát jsme přelepovali ceduli na obchodě. Všichni jsme si vážili práce prodavaček v obchodě, které pro nás zajišťovaly stálý prodej potravin, abychom nemuseli pro potraviny jezdit někam daleko mimo obec. Z tohoto důvodu bylo po konzultaci s vedením Konzumu stanoveno omezení počtu osob v prodejně na 5 osob, povinnost nakupovat do košíků, které byly průběžně umývány a desinfikovány. K ochraně prodavaček bylo 24.3. obcí Nekoř instalováno kolem pokladny ochranné plexisklo a dne 27.3. byla obdobná ochrana umístěna i do místnosti Pošty partner, která se od 30.3 znovu otevřela pro všechny služby. Děkuji hasičům ze zásahové jednotky, že se v rámci svého volného času zapojili do služeb HZS Ústí nad Orlicí k rozvozu materiálu a ochranných pomůcek – při této činnosti ujeli přes 900 km.

Díky iniciativě techniků firmy Klas Nekoř a.s. se podařilo od jednoho z výrobců objednat alkoholovou desinfekci ANTI COVID, obecními pracovníky a hasiči byla rozlita do Vámi donesených plastových nádob a za pomoci zastupitelů a hasičů jste si pro ni mohli po tři dny do hasičské zbrojnice přijít. Nevyzvednutý zbytek byl rozvezen pracovníky obce. Byla realizována i další iniciativa – nechtěli jsme nechat seniory zavřené doma úplně odříznuté od ostatních, proto jim dobrovolníci občas zavolali a chvilku si s nimi popovídali….. Děkuji Veronice Mikyskové za organizaci této služby.

S postupným rozvolňováním karanténních opatření jsme ta nejdůležitější nařízení kromě samozřejmého vyvěšování na webové stránky vyvěšovali i na plakátnice. Zajištění nákupů kuchařkami školy skončilo otevřením provozu školy a školky, tuto službu je však možno pro potřebné zajistit prostřednictvím sociální služby svazku Rozvoj obcí pod Zemskou bránou.

Děkuji Vám všem za ohleduplný přístup k spoluobčanům a za dodržování nařízení o zásadách nákupu v prodejně a nošení roušek. Nabádám i nadále k důslednému dodržovaní zásad hygieny, častému mytí rukou, případně dezinfikování rukou po pobytu na místech s velkým počtem lidí. Věřím, že důsledností a ohleduplností zvládneme stejně i případnou další vlnu nákazy….

Mimořádná doba tříbí a charaktery a ukazuje, co v kom je. Bohužel i v naší obci se vyskytly případy řešení osobních sporů formou podání stížnosti na policii o nedodržování karanténních opatření či nevybíravé a hrubé slovní chování mezi sousedy v souvislosti s karanténní situací. Naopak mne velice mile překvapilo od mnoha z Vás tolik ochoty pomoci i nabídky pomoci, kterou jsme ani nedokázali využít.

J. Pomikálek, starosta obce

Fotogalerie: