UZSVM - neznámí vlastníci

převzaté údaje Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem, které se nacházejí na území obce Nekoř. Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem, zveřejněný na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových spolu s výzvou a informací pro občany: http://www.uzsvm.cz/nedostatecneurcite-identifikovani-vlastnici-2140-0-85/, v třídění podle Územních pracovišť „Úřadu“ a okresů, bude pravidelně čtvrtletně aktualizován.

Datum zveřejnění: 
Pondělí, 24. Březen 2014